Plantaparaules

A L’hivernacle hi tenim testos de totes les mides, i és així perquè hi cultivem paraules d’espècies ben diferents: de vegades són paraules enfiladisses i amb molt de rotllo, i d’altres vegades n’hi ha de tan breus que amb un testet petitó ja arrelen bé. També n’hi ha que punxen i, d’altres, que floreixen, n’hi ha que gairebé no creixen, algunes que no s’han de regar, i d’altres, en canvi, que volen aigua cada dia.

El fet és plantar-les, cuidar-les i posar-los la terra adient a l’abast, perquè visquin sanes siguin qui siguin.

I vosaltres, porteu test? Veniu, que plantarem!

Fruita del temps / Etimologia del temps / Paraules antigues