Ortografia sense llàgrimes

Escriure és haver après a llegir amb qualitat: de percebre el so, a dibuixar la lletra, i al revés. Aquest seria el procés inicial que tot infant aprèn a l’escola. Ara bé, i la ortografia, per què ens fa patir tant? Quants joves i no tan joves limiten el seu procés creatiu i d’expressió sota la “culpa” del “faig faltes”? I si ho poguéssim solucionar? i si poguéssim superar-ho?

En aquest projecte, partim de la idea que les paraules bàsiques del català es poden conèixer i integrar sense que necessàriament s’hagi de passar per l’aprenentatge de les normes ortogràfiques. Aquest argument, que sembla un contra sentit, és central per a l’aprenentatge de la ortografia, ja que diversos estudis han demostrat que les persones que no cometen errors ortogràfics dominen un determinada estratègia: la memòria visual. El mètode que proposem permet integrar la forma concreta de les paraules de manera progressiva, creant un registre de correcció que afectarà l’escriptura de les paraules que es vagin aprenent al llarg del temps, com un mecanisme que ens farà hàbils en l’escriptura correcta de les paraules.

@alhivernacle_marta_maso / 669292451 / alhivernacle@gmail.com