Connecta amb la sintaxi

De la mateixa manera que una família no és només un grup de persones, sinó un grup amb unes relacions concretes i peculiars entre elles, una oració no és només un grup de paraules posades en fila sobre un paper. La sintaxi és l’estudi de les relacions entre les paraules que conformen una oració: quines paraules són germanes de quines, quina és la mare, quina influeix en l’altra, etc.

La sintaxi, ens parla d’allò que no es veu en les frases, de l’iceberg amagat sota l’aigua, del que dóna estructura al llenguatge. És el fonament i les bastides que fan aguantar les oracions.

Si necessites conèixer la sintaxi de tu a tu, jo t’hi acompanyo (presencial o virtualment).

@alhivernacle / 669292451 / alhivernacle@gmail.com